´╗┐ eko-unia: wybieram zdrowie
o projekcie: opis projektu
GALERIA
   
2008-09-07

Kampania informacyjno-promocyjna ÔÇ×Wybieram zdrowie!

dofinansowana przez Uni─Ö Europejsk─ů
z bud┼╝etu Programu ┼Ürodki Przej┼Ťciowe 2005
Czas realizacji projektu: 1 stycznia – 31 pa┼║dziernika 2008 r.

Dlaczego?

Ponad 20% polskiej m┼éodzie┼╝y gimnazjalnej i ze szkó┼é ┼Ťrednich ma problemy z racjonalnym od┼╝ywianiem si─Ö. Struktura i poziom spo┼╝ycia ┼╝ywno┼Ťci odbiegaj─ů od wielko┼Ťci zalecanych przez specjalistów w zakresie ┼╝ywienia cz┼éowieka, co jest przyczyn─ů wzrostu zachorowalno┼Ťci na choroby cywilizacyjne zwi─ůzane z nieprawid┼éowym od┼╝ywianiem. Ponad jedna trzecia Polaków, w tym zarówno doros┼éych i dzieci cierpi na ró┼╝ne dolegliwo┼Ťci zarówno fizyczne i psychiczne, które wynikaj─ů ze z┼éego sposobu od┼╝ywiania. Nieprawid┼éowe ┼╝ywienie jest w Polsce powa┼╝nym i powszechnym problemem, któremu trzeba przeciwdzia┼éa─ç. Coraz wi─Öcej osób m┼éodych cierpi w Polsce na oty┼éo┼Ť─ç. Brak jest tak┼╝e informacji na temat zdrowego od┼╝ywiania. Cz─Östo jedyn─ů „informacj─ů” s─ů dla m┼éodzie┼╝y reklamy na billbordach czy w mediach. Niebezpiecze┼ästwo niew┼éa┼Ťciwego od┼╝ywiania polega na tym, ┼╝e cz─Ö┼Ť─ç zaburze┼ä jest niezauwa┼╝alna w pierwszych stadiach, a objawia si─Ö ju┼╝ w postaci schorze┼ä. Realizowany w szko┼éach gimnazjalnych i ┼Ťrednich program nauczania nie zapewnia skutecznej edukacji ┼╝ywieniowej, poniewa┼╝ w programach nauczania nie ma odr─Öbnego, a zarazem kompleksowego przedmiotu dotycz─ůcego racjonalnego od┼╝ywienia si─Ö m┼éodzie┼╝y szkolnej. „Prawid┼éowy sposób od┼╝ywiania to jedno z 12 uwarunkowa┼ä zdrowia wskazanych przez ┼Üwiatow─ů Organizacj─Ö Zdrowia (WHO). Zdrowe ┼╝ywienie w okresie rozwojowym jest podstaw─ů zdrowia psychofizycznego cz┼éowieka doros┼éego. A zdrowy cz┼éowiek to podstawa zdrowego spo┼éecze┼ästwa”.

Po co?

Celem ogólnym projektu jest podniesienie ┼Ťwiadomo┼Ťci spo┼éecznej w zakresie promowania i kszta┼étowania prozdrowotnego i proekologicznego stylu ┼╝ycia.
Cel ten chcemy osi─ůgn─ů─ç poprzez edukacj─Ö nauczycieli i uczniów, a po┼Ťrednio tak┼╝e innych grup spo┼éecznych. Chcemy m.in. wykszta┼éci─ç praktyczne umiej─Ötno┼Ťci dotycz─ůce bezpiecze┼ästwa ┼╝ywno┼Ťci oraz wykorzystywania informacji ┼╝ywieniowych zawartych na etykietach lub opakowaniach produktów spo┼╝ywczych istotnych dla zdrowia i indywidualnych potrzeb zdrowotno-dietetycznych. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkó┼é gimnazjalnych i ┼Ťrednich z terenu ca┼éej Polski.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest bezpo┼Ťrednio do nauczycieli i uczniów szkó┼é gimnazjalnych i ┼Ťrednich, ale tak┼╝e do innych osób zainteresowanych problematyk─ů promowania profilaktyki i edukacji zdrowotnej jak: szko┼éy ┼Ťrednie i wy┼╝sze, o┼Ťrodki naukowo- badawcze, biznes, firmy marketingowe, Sanepid, organizacje konsumenckie itp.
Kampania swoim zasi─Ögiem obejmuje ca┼é─ů Polsk─Ö

Działania:

 • Budowa Partnerstwa „Wybieram zdrowie!”
  – chcemy by Partnerstwo by┼éo nieformaln─ů grup─ů przedstawicieli ró┼╝nych grup spo┼éecznych zainteresowanych szerzeniem tematyki profilaktyki i edukacji zdrowotnej w┼Ťród m┼éodzie┼╝y szkó┼é gimnazjalnych i ┼Ťrednich.
 • Przygotowanie i druk materia┼éów szkoleniowych dla nauczycieli
  W ramach projektu opracowane zosta┼éy przez ekspertów technologii ┼╝ywienia i dietetyki materia┼éy szkoleniowe sk┼éadaj─ůce si─Ö z cyklu konspektów lekcyjnych, gotowych do bezpo┼Ťredniego wykorzystania podczas zaj─Ö─ç szkolnych, dla nauczycieli szkó┼é gimnazjalnych i ┼Ťrednich. Materia┼éy zawieraj─ů dane dotycz─ůce czterech bloków tematycznych:
  • a)I Blok – ┼╗ywno┼Ť─ç, ┼╝ywienie a zdrowie
  • b)II Blok – Jako┼Ť─ç i bezpiecze┼ästwo ┼╝ywo┼Ťci
  • c)III Blok – Znakowanie i pakowanie ┼╝ywno┼Ťci
  • d)IV Blok – Aktywno┼Ť─ç ruchowa

   Materia┼éy obejmuj─ů w sposób kompleksowy zagadnienia maj─ůce wp┼éyw na racjonalne od┼╝ywianie si─Ö m┼éodzie┼╝y, których istota zawarta jest w przyk┼éadowych stwierdzeniach typu, „Wiem, co jem, bo zawsze wybieram produkty bezpieczne, wysokiej jako┼Ťci”, „Znam i stosuje zasady zbilansowanej diety”, „Umiem wykorzystywa─ç informacje ┼╝ywieniowe zawarte na etykietach lub opakowaniach produktów spo┼╝ywczych istotne dla swoich potrzeb zdrowotno-dietetycznych”, „Nie ulegam bezmy┼Ťlnie reklamie” itp.
   Jednocze┼Ťnie materia┼éy pozostawiaj─ů nauczycielom pewn─ů swobod─Ö w wyborze tre┼Ťci w zale┼╝no┼Ťci od grupy wiekowej i wiedzy uczniów. Tematy zawarte w materia┼éach mog─ů by─ç realizowane w ramach nast─Öpuj─ůcych przedmiotów: biologia, przyroda, wiedza o ┼Ťrodowisku, chemia, geografia, godzina wychowawcza, ┼Ťcie┼╝ki mi─Ödzyprzedmiotowe.
 • Szkolenia dla nauczycieli
  W oparciu o przygotowane materia┼éy b─Öd─ů przeprowadzone przez ekspertów szkolenia dla nauczycieli. Ide─ů szkole┼ä jest przekazanie wiedzy na temat zasad zdrowego ┼╝ywienia oraz opracowanych materia┼éów. W ci─ůgu trwania projektu planujemy przeprowadzenie 10 szkole┼ä na terenie ca┼éej Polski.
 • Przeprowadzenie modelowych zaj─Ö─ç lekcyjnych w szko┼éach
  Podczas trwania projektu nasze Stowarzyszenie planuje przeprowadzenie bezpo┼Ťrednio w szko┼éach 10 zaj─Ö─ç modelowych. Prowadzone b─Öd─ů one przez wyszkolonych trenerów i odb─Öd─ů si─Ö w szko┼éach, z których nauczyciele nie uczestniczyli w szkoleniach. Ich celem b─Ödzie przekazanie materia┼éów, pokazanie sposobu przeprowadzenia zaj─Ö─ç i zach─Öcenie nauczycieli do podj─Öcia podobnych inicjatyw.
 • Konkurs na logo kampanii promuj─ůcej zasady zdrowego od┼╝ywiania
  Konkurs na logo skierowany jest do wszystkich szkó┼é z terenu ca┼éej Polski. Konkurs jest dzia┼éaniem, który wymaga od jego uczestników g┼é─Öbszego i bardziej wnikliwego przemy┼Ťlenia problemówi. W rezultacie chcemy uzyska─ç od uczniów projekt logo na kampani─Ö promuj─ůca zdrowe od┼╝ywianie. G┼éówn─ů nagrod─ů b─Ödzie laptop. Rozdanych tez zostanie 10 nagród w postaci pendrive’ów.
 • Plakaty i broszura dla uczniów
  W ramach projektu jako uzupe┼énienie materia┼éów dla nauczyciela wydane zostan─ů plakaty i broszura dla uczniów, zawieraj─ůcych nast─Öpuj─ůce informacje:
  • 1.piramida ┼╝ywienia
  • 2.zasady przechowywania ┼╝ywno┼Ťci i terminy przydatno┼Ťci do spo┼╝ycia wybranych produktów ┼╝ywno┼Ťciowych,
  • 3.podstawowe zasady higieniczny przygotowywania posi┼éków,
  • 4.sposoby oceny stanu od┼╝ywiania m┼éodzie┼╝y,
  • 5.informacje zawarte na etykietach i opakowaniach produktów ┼╝ywno┼Ťciowych,
...
   
 1. strona glowna
 2. o nas
  1. o projekcie
   1. partnerzy
    1. wiadomo┼Ťci
     1. o zdrowiu
     2. prawo
     3. aktualno┼Ťci
    2. szkolenia
     1. materiały edukacyjne
      1. zeszyty edukacyjne
      2. plakaty
     2. ogłoszenia
      1. kontakt
       1. adres
       2. mail do koordynatora
      ´╗┐
                ZALOGUJ SI─ś   :: INFORMACJE O SPONSORZE ::