o projekcie: opis projektu
GALERIA
   
2008-09-07

Kampania informacyjno-promocyjna „Wybieram zdrowie!

dofinansowana przez Unię Europejską
z budżetu Programu Środki Przejściowe 2005
Czas realizacji projektu: 1 stycznia – 31 października 2008 r.

Dlaczego?

Ponad 20% polskiej młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich ma problemy z racjonalnym odżywianiem się. Struktura i poziom spożycia żywności odbiegają od wielkości zalecanych przez specjalistów w zakresie żywienia człowieka, co jest przyczyną wzrostu zachorowalności na choroby cywilizacyjne związane z nieprawidłowym odżywianiem. Ponad jedna trzecia Polaków, w tym zarówno dorosłych i dzieci cierpi na różne dolegliwości zarówno fizyczne i psychiczne, które wynikają ze złego sposobu odżywiania. Nieprawidłowe żywienie jest w Polsce poważnym i powszechnym problemem, któremu trzeba przeciwdziałać. Coraz więcej osób młodych cierpi w Polsce na otyłość. Brak jest także informacji na temat zdrowego odżywiania. Często jedyną „informacją” są dla młodzieży reklamy na billbordach czy w mediach. Niebezpieczeństwo niewłaściwego odżywiania polega na tym, że część zaburzeń jest niezauważalna w pierwszych stadiach, a objawia się już w postaci schorzeń. Realizowany w szkołach gimnazjalnych i średnich program nauczania nie zapewnia skutecznej edukacji żywieniowej, ponieważ w programach nauczania nie ma odrębnego, a zarazem kompleksowego przedmiotu dotyczącego racjonalnego odżywienia się młodzieży szkolnej. „Prawidłowy sposób odżywiania to jedno z 12 uwarunkowań zdrowia wskazanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Zdrowe żywienie w okresie rozwojowym jest podstawą zdrowia psychofizycznego człowieka dorosłego. A zdrowy człowiek to podstawa zdrowego społeczeństwa”.

Po co?

Celem ogólnym projektu jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie promowania i kształtowania prozdrowotnego i proekologicznego stylu życia.
Cel ten chcemy osiągnąć poprzez edukację nauczycieli i uczniów, a pośrednio także innych grup społecznych. Chcemy m.in. wykształcić praktyczne umiejętności dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz wykorzystywania informacji żywieniowych zawartych na etykietach lub opakowaniach produktów spożywczych istotnych dla zdrowia i indywidualnych potrzeb zdrowotno-dietetycznych. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu całej Polski.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest bezpośrednio do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, ale także do innych osób zainteresowanych problematyką promowania profilaktyki i edukacji zdrowotnej jak: szkoły średnie i wyższe, ośrodki naukowo- badawcze, biznes, firmy marketingowe, Sanepid, organizacje konsumenckie itp.
Kampania swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę

Działania:

 • Budowa Partnerstwa „Wybieram zdrowie!”
  – chcemy by Partnerstwo było nieformalną grupą przedstawicieli różnych grup społecznych zainteresowanych szerzeniem tematyki profilaktyki i edukacji zdrowotnej wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.
 • Przygotowanie i druk materiałów szkoleniowych dla nauczycieli
  W ramach projektu opracowane zostały przez ekspertów technologii żywienia i dietetyki materiały szkoleniowe składające się z cyklu konspektów lekcyjnych, gotowych do bezpośredniego wykorzystania podczas zajęć szkolnych, dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i średnich. Materiały zawierają dane dotyczące czterech bloków tematycznych:
  • a)I Blok – Żywność, żywienie a zdrowie
  • b)II Blok – Jakość i bezpieczeństwo żywości
  • c)III Blok – Znakowanie i pakowanie żywności
  • d)IV Blok – Aktywność ruchowa

   Materiały obejmują w sposób kompleksowy zagadnienia mające wpływ na racjonalne odżywianie się młodzieży, których istota zawarta jest w przykładowych stwierdzeniach typu, „Wiem, co jem, bo zawsze wybieram produkty bezpieczne, wysokiej jakości”, „Znam i stosuje zasady zbilansowanej diety”, „Umiem wykorzystywać informacje żywieniowe zawarte na etykietach lub opakowaniach produktów spożywczych istotne dla swoich potrzeb zdrowotno-dietetycznych”, „Nie ulegam bezmyślnie reklamie” itp.
   Jednocześnie materiały pozostawiają nauczycielom pewną swobodę w wyborze treści w zależności od grupy wiekowej i wiedzy uczniów. Tematy zawarte w materiałach mogą być realizowane w ramach następujących przedmiotów: biologia, przyroda, wiedza o środowisku, chemia, geografia, godzina wychowawcza, ścieżki międzyprzedmiotowe.
 • Szkolenia dla nauczycieli
  W oparciu o przygotowane materiały będą przeprowadzone przez ekspertów szkolenia dla nauczycieli. Ideą szkoleń jest przekazanie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia oraz opracowanych materiałów. W ciągu trwania projektu planujemy przeprowadzenie 10 szkoleń na terenie całej Polski.
 • Przeprowadzenie modelowych zajęć lekcyjnych w szkołach
  Podczas trwania projektu nasze Stowarzyszenie planuje przeprowadzenie bezpośrednio w szkołach 10 zajęć modelowych. Prowadzone będą one przez wyszkolonych trenerów i odbędą się w szkołach, z których nauczyciele nie uczestniczyli w szkoleniach. Ich celem będzie przekazanie materiałów, pokazanie sposobu przeprowadzenia zajęć i zachęcenie nauczycieli do podjęcia podobnych inicjatyw.
 • Konkurs na logo kampanii promującej zasady zdrowego odżywiania
  Konkurs na logo skierowany jest do wszystkich szkół z terenu całej Polski. Konkurs jest działaniem, który wymaga od jego uczestników głębszego i bardziej wnikliwego przemyślenia problemówi. W rezultacie chcemy uzyskać od uczniów projekt logo na kampanię promująca zdrowe odżywianie. Główną nagrodą będzie laptop. Rozdanych tez zostanie 10 nagród w postaci pendrive’ów.
 • Plakaty i broszura dla uczniów
  W ramach projektu jako uzupełnienie materiałów dla nauczyciela wydane zostaną plakaty i broszura dla uczniów, zawierających następujące informacje:
  • 1.piramida żywienia
  • 2.zasady przechowywania żywności i terminy przydatności do spożycia wybranych produktów żywnościowych,
  • 3.podstawowe zasady higieniczny przygotowywania posiłków,
  • 4.sposoby oceny stanu odżywiania młodzieży,
  • 5.informacje zawarte na etykietach i opakowaniach produktów żywnościowych,
...
   
 1. strona glowna
 2. o nas
  1. o projekcie
   1. partnerzy
    1. wiadomości
     1. o zdrowiu
     2. prawo
     3. aktualności
    2. szkolenia
     1. materiały edukacyjne
      1. zeszyty edukacyjne
      2. plakaty
     2. ogłoszenia
      1. kontakt
       1. adres
       2. mail do koordynatora
      
                ZALOGUJ SIĘ   :: INFORMACJE O SPONSORZE ::