wiadomości: o zdrowiu
GALERIA
   
2008-11-04

HACCP

mala fotka

 

Uzasadnienie potrzeby wdrażania systemu HACCP. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności związane jest w wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności jakimi są m.in. zasady Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP, Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP oraz system HACCP. Jest to wymóg prawa określony m.in. w :

 
 • Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego,
oraz
 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych .

W świetle tego ostatniego. rozporządzenia wszyscy operatorzy żywności bez względu na wielkość i profil prowadzonej działalności od dnia 1 stycznia 2006 mają obowiązek posiadać wdrożony i funkcjonujący system HACCP.

 
Co to jest system HACCP?
 

Skrót HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) oznacza System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. HACCP jest narzędziem zarządzania bezpieczeństwem żywności i uniwersalną metodą systematycznej oceny możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określenia metod ich eliminacji podczas produkcji żywności.

 

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jaj jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności .Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.

 

Kodeks Żywnościowy czyli Codex Alimentarus jako najwyższe międzynarodowe gremium i autorytet w dziedzinie żywności definiuje system HACCP jako taki system, który:

 • Identyfikuje
 • Ocenia
 • Kontroluje (opanowuje) zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności.

Nie istnieje żaden formalny OBOWIĄZEK certyfikacji systemu HACCP.

 

System HACCP wymagany jest w całym łańcuchu żywnościowym za wyjątkiem produkcji pierwotnej.

Historia systemu HACCP-u

 

Koncepcja systemu HACCP zrodziła się na przełomie lat 60-70-tych w Stanach Zjednoczonych jako wynik połączonych wysiłków NASA /Państwowej Agencji

d/s Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej/ oraz laboratoriów wojskowych w celu wprowadzenia tzw. programów “zero-defects” przy produkcji żywności, a więc gwarantujących w sposób niezawodny i skuteczny jej całkowite bezpieczeństwo. W 1975 roku system HACCP został oficjalnie zaaprobowany przez Światową Organizację Zdrowia /WHO/, zaś w 1980 roku na tym samym forum przedstawiono jego ogólne zasady i definicje. W roku 1983 system został uznany jako istotne narzędzie w nadzorze na produkcją żywności, a następnie w 1993 roku przyjęty przez komisję Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) . W tym samym roku na mocy dyrektywy d/s higieny Unii Europejskiej zobowiązano kraje członkowskie do sukcesywnego wprowadzania systemu HACCP w całym obszarze produkcji i przetwórstwa żywności. Rok 1993 stał się więc kluczowym momentem obligującym przedsiębiorców do działań w tym zakresie. Kwestie te zostały również dokładnie wyartykułowane w rozporządzeniu Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych.

 

Zasady sytemu HACCP

 

System HACCP działa w oparciu o 7 podstawowych zasad określonych w Kodeksie Żywnościowym. Są to:

1.Analiza zagrożeń-zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom,

2.Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli- KPK/CCP?, w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń,

3.Ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych),

4.Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli,

5.Ustalenie działań korygujących, jeśli krytyczny punkt kontroli nie spełnia ustalonych wymagań,

6.Ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system jest skuteczny i zgodny z planem,

7.Opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenia sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu.

 

Etapy wdrażania systemu HACCP

 

Na podstawie znajomości samych zasad systemu oraz jego teoretycznej koncepcji trudno jest jednak wdrożyć system w praktyce. Zanim rozpocznie się realizację pierwszej zasady systemu HACCP niezbędne jest przeprowadzenie kilku czynności wstępnych ułatwiających prawidłowe jego wprowadzanie. Kodeks Żywnościowy proponuje, zastosowanie przedstawionej poniżej 12 etapowej sekwencji działań w wyniku, której uzyskuje się logiczny tok postępowania, w którym każde kolejne działanie wynika z poprzedzającego.

 
 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu HACCP

 

Korzyści jakie może osiągnąć wdrażając system HACCP, obok celu nadrzędnego jaki jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, to przede wszystkim :

 • podniesienie świadomości pracowników i zwiększenie ich odpowiedzialności zawodowej
 • uporządkowanie kompetencji i obowiązków osób odpowiedzialnych za produkcję żywności lub realizację żywienia
 • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów i pomyłek
 • dostarczenie dowodów, że prowadzone działania są wykonywane prawidłowo, a tym samym zwiększenie satysfakcji pracowników.

Źródło: Instytut Żywności i Żywienia

 w dziale:
 1. 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA:
 2. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży.
 3. Aktywność ruchowa.
 4. Dlaczego antyoksydanty są tak potrzebne?
 5. HACCP
 6. Informacja o alergenach na etykietach produktów spożywczych
 7. Jak jeść zdrowo poza domem
 8. Margaryna ważnym nośnikiem olejów roślinnych
 9. Mężczyźni, żywienie i zdrowie.
 10. O co chodzi w Indeksie glikemicznym?
 11. Otyłość i nadwaga
 12. Pokarm jako życiowa energia
 13. Poznaj lepiej tłuszcze obecne w pożywieniu
 14. Preparaty odchudzające
 15. Przeciętna dieta.
 16. Znakowanie składu środków spożywczych w prawie Unii Europejskiej
 17. Ruch to zdrowie
 18. Sposób żywienia a ryzyko chorób nowotworowych i chorób układu krążenia - wyniki największego przeprowadzonego dotychczas badani
 19. Systematyczna aktywność ruchowa w promocji zdrowia i profilaktyce chorób.
 20. Welles w firmie.
 21. Węglowodany w żywieniu
 22. Wpływ aktywności ruchowej i treningu na organizm i zdrowie człowieka.
 23. Zapobieganie otyłości u dzieci - jakie działania są najbardziej skuteczne
 24. Zdrowe odżywianie a słodycze.
 25. Zdrowe rośliny" = "Zdrowa żywność
 26. Zdrowy styl życia i jego związek z osiągnięciami szkolnymi.
 27. Zdrowy styl życia i wpływ aktywności na zdrowie człowieka.
 28. Żywienie a układ odpornościowy.
 29. Żywienie a zdrowie kobiet
...
   
 1. strona glowna
 2. o nas
  1. o projekcie
   1. partnerzy
    1. wiadomości
     1. o zdrowiu
     2. prawo
     3. aktualności
    2. szkolenia
     1. materiały edukacyjne
      1. zeszyty edukacyjne
      2. plakaty
     2. ogłoszenia
      1. kontakt
       1. adres
       2. mail do koordynatora
      
                ZALOGUJ SIĘ   :: INFORMACJE O SPONSORZE ::